Ano ang dating pangalan ng pilipinas


14-Sep-2020 19:13

Kung matatandaan, ang tawag ng mga Kastila noon sa lumaban at hindi nagpasakop ay tulisan. Hindi ko lang kasi makita ang lohika ng paggamit ng dayuhang bansag para saklawin ang lahat ng bahagi ng bansa, pati na ang mga hindi nasakop nito.

Ikalawa, ang titulo ng deklarasyon sa kalayaan noong 1898 ay “Acta de la proclamación de independencia del pueblo Filipino.” Opo, ang sinulat at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista noong panahong iyon ay sa wikang Kastila.

Pero sa kabila nito, hindi maitatangging ginamit lang ang salitang Filipinas para malinaw na iparating sa mga mananakop ang mensahe ng kalayaan.

ano ang dating pangalan ng pilipinas-15

Free online sex message chating

Kahit sa UP Diksiyonaryong Filipino (Binagong Edisyon, 2010), ang mga salitang nagsisimula sa F ay umaabot lamang sa 20 pahina (pp. Ikumpara ito sa sumunod na titik G mula sa lumang alpabeto na nasa 42 pahina (pp. Tungkol naman sa pagpapagaan sa pagtuturo ng wastong ispeling, ipinaliwanag ni Almario na “sa ngayon ay dalawa ang paraan ng pagsulat sa ngalan ng mamamayan sa ating bansa.

Ayon sa Binagong Ortograpiya ng Wikang Filipino (2013) ng KWF, pinalaganap ng Linangan ng mga Wika sa Pilipinas ang isang “`modernisadong alpabeto’ na ipinababasa ang mga titik sa paraang Ingles, maliban sa Ñ na mulang alpabetong Espanyol.” Mula sa 20 alpabetong isinulong ni Lope K.

Santos noong 1940 (A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, NG, O, P, R, S, T, U, W, Y), ang modernisadong alpabeto na ginagamit sa kasalukuyan ay 28 na. At dahil mayroon nang letrang F sa ating alpabeto, hindi nakakagulat na binuo ang KWF noong 1991 “mula sa binuwag na Linangan.” Kumpara sa Linangan ng mga Wika sa Pilipinas at sa nauna pang Surian sa Wikang Pambansa (SWP), ang paggamit ng salitang Filipino sa bagong ahensiya ay malinaw na isang hakbang para ipalaganap ang nararapat na tawag sa ating pambansang wika.

Virgilio Almario na may pamagat na Patayin ang `Pilipinas’ (Diyaryo Filipino, 1992).

Simple lang ang kanyang argumento: Ang Filipinas daw ay ang pangalang ibinigay sa atin nang sinakop tayo ng mga Kastila.Pero kung susuriin ang resolusyon ng KWF noong Abril, ano nga ba ang nararapat na pangalan ng bansa?I don’t understand how Will and Jada are responsible for Duane and Tisha?… continue reading »


Read more

To keep your Membership active you need to log in and use your time.… continue reading »


Read more

Be careful because people can become so obsessed with finding the truth that they end up pushing the other person away.… continue reading »


Read more

The 50-mile (80 km) Mattabesett Trail traverses Bluff Head;, a shorter network of trails criss-cross the Sugarloafs.… continue reading »


Read more

Amanda his girlfriend found the blog and never thought of it and is immediately open and wanting to peg her boyfriend. A woman's girly friendship with her son's girlfriend leads to her future daughter-in-law revealing a few of the son's fetishes, including being taken anally by a strap-on.… continue reading »


Read more